Community

EEN CLUB MET EEN HART VOOR DE MEEST KWETSBAREN

De communitywerking van K. Lyra-Lierse maakt deel uit van het DNA van de club. K. Lyra-Lierse en het Pallieter Supporterscollectief zijn sterk overtuigd van de positieve maatschappelijke impact die een voetbalclub – mits de nodige focus – kan hebben in de samenleving. 

Lyra-Lierse is een club van en voor Lier. Een club die niet enkel haar sportieve clubbelangen centraal stelt, maar bewust en actief haar steentje bijdraagt aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en aan een inclusieve samenleving. Dat in nauwe samenwerking met een netwerk van lokale en regionale stakeholders die gelijkaardige doelstellingen nastreven en in een partnerschap met Stad Lier.

Lyra-Lierse is kortom een club met een hart voor Lier en de ruimere regio. Een club die drempels tracht weg te werken die kansengroepen ervaren om zich te engageren en te ontplooien binnen de club. Een club die groeikansen biedt aan een diversiteit van kinderen, jongeren en volwassenen die minder vanzelfsprekend hun weg vinden in onze samenleving.

COMMUNITYPROJECTEN OP IEDERS MAAT

Kenmerkend voor alle communityprojecten die K. Lyra-Lierse ontplooit, is dat deze consequent gebeuren in nauwe samenwerking met Stad Lier. Dankzij de intensieve samenwerking met onder meer de straathoekwerkers van Stad Lier zijn deze communityprojecten geen losstaande projecten, maar maken ze mee het hart uit van het stedelijke sociaal beleid. Ook met sociale organisaties als vzw Mondiale Werken regio Lier en vzw een brug voor iedereen wordt zeer constructief samengewerkt.

De communitywerking van K. Lyra-Lierse geniet de zeer gewaardeerde financiële en morele steun van Sany Group, de officiële communitypartner van K. Lyra-Lierse, en uiteraard ook van PSC.     

Een aantal communityprojecten springen extra in het oog:

    • ‘Younited K. Lyra-Lierse’: een sociaal voetbalproject dat zich via wekelijkse trainingen en geregelde tornooien richt op volwassen deelnemers die strijden tegen maatschappelijke kwetsbaarheid op het vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Het Younited-team van onze club maakt deel uit van Younited Belgium, een breder netwerk van 26 voetbalclubs met gelijkaardige projecten;
    • ‘Lier voor Taal’: een sociaal-sportief project met steun van de Vlaamse overheid waarbij via buurtgerichte trainingen en een jaarlijks zomervoetbalkamp onder meer de taalbeheersing van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (niet zelden met een migratieachtergrond) wordt gestimuleerd;
    • ‘Belgian Red Court’: op de sportvelden achter het Lierse begijnhof kan vanaf maart 2022 gevoetbald worden op een Belgian Red Court, een mini-voetbalpitch van Stad Lier en de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Met steun van het Nike Community Impact Fund Belgium, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, zal K. Lyra-Lierse er een sociaal-sportieve werking uitbouwen die zich in de eerste plaats richt op maatschappelijk kwetsbare meisjes;
    • ‘Social Inclusion Academy’: eveneens met financiële ondersteuning van het Nike Community Impact Fund Belgium en in samenwerking met diverse Antwerpse hogescholen bouwt K. Lyra-Lierse aan een Social Inclusion Academy. In de schoot van deze academie wordt onder meer een opleiding uitgewerkt om kansengroepen die via sociaal-sportieve activiteiten bereikt worden op te leiden tot zogenaamde ‘community trainers’.

CONTACT

Team Community K. Lyra-Lierse, met onder meer:

Adres

Lisperstraat 113 bus 2
2500 Lier

Contacteer ons

  • info@pallieters.be

Rekeningnummer

  • BE83 7370 4555 8115