Werking

Als vereniging zonder winstoogmerk heeft PSC een Algemene Vergadering (AV) en een verkozen Bestuur. Overal geldt het principe ‘1 lid = 1 stem’.

De Algemene Vergadering komt minstens twee maal per kalenderjaar samen. Alle leden, volwaardige zowel als steunende leden, worden ervoor uitgenodigd. Enkel volwaardige leden hebben stemrecht. Belangrijke, formele beslissingen worden steeds genomen door onze AV. Denken we maar aan beslissingen over de identiteitskenmerken van Lyra-Lierse. Tijdens de AV wordt ook volledige transparantie geboden over de werking van de club (financieel, sportief…).

Het Bestuur wordt verkozen door alle volwaardige leden. Bestuursleden van PSC oefenen hun taak vrijwillig en zonder enige vergoeding uit. Het Bestuur staat in voor de dagelijkse werking van PSC, bewaakt de missie en visie van de vereniging en staat in nauw contact met Lyra-Lierse, de verschillende supportersclubs, Stad Lier en andere partners.

Het Bestuur van PSC is als volgt samengesteld:

Roberto Adamo
Joris Adriaensen
Afvaardiging RvB KLL
Maarten De Jonghe
Sander De Swert
Matthias Hendrix
Afvaardiging AV KLL
Bert Jansen
Maxime Penen
Afvaardiging RvB KLL
Johan Van Campenhout
Peter Van Rompay
Serge Verheeken
Voorzitter
Teun Vervoort
Team Community
Emily Warpy
Team Community

Adres

Lisperstraat 113 bus 2
2500 Lier

Contacteer ons

  • info@pallieters.be

Rekeningnummer

  • BE83 7370 4555 8115