Missie & Visie

Het Pallieter Supporterscollectief bewaakt de identiteit van voetbalclub K. Lyra-Lierse, vanuit het oogpunt van de supporters. Tot die identiteit behoren onder meer de clubnaam, de clubkleuren, de speellocatie en het respect voor de gezamenlijke traditie van K. Lyra-Lierse, het voormalige K. Lyra TSV en het voormalige K. Lierse SK. Wijzigingen aan een van de essentiële identiteitskenmerken van de club kunnen slechts mits goedkeuring van PSC gebeuren.

Ook de rechtstreekse betrokkenheid van de supporters bij het beleid behoort tot de identiteit van Lyra-Lierse. PSC waakt over deze supportersparticipatie en coördineert ze. Als aandeelhouder en mede-eigenaar van Lyra-Lierse zijn PSC en alle PSC-leden dag in, dag uit betrokken bij de werking van de club. PSC waakt er onder meer over dat Lyra-Lierse steeds financieel gezond is, professioneel geleid wordt en oog heeft voor de vele vrijwilligers, in alle geledingen van de club.

PSC zorgt ook voor volledige transparantie over de werking van Lyra-Lierse richting alle supporters. Op supporters- en ledenavonden wordt inzicht gegeven in de financiën van de club, het sportieve beleid (A-kern heren, dames, jeugd), de vrijwilligerswerking en over de toekomstplannen van de club in de brede zin van het woord.

K. Lyra-Lierse is een club ván Lier en vóor Lier. Het is een club ingebed in de lokale gemeenschap. Ook daar speelt PSC een belangrijke rol. PSC werkt immers het communitybeleid van Lyra-Lierse (mee) uit, vaak samen met de Stad Lier. Of het nu gaat om sociale projecten zoals Younited en Lier voor Taal of inzamelingsacties voor zij die het moeilijk hebben: PSC en Lyra-Lierse staan altijd paraat.

Adres

Lisperstraat 113 bus 2
2500 Lier

Contacteer ons

  • info@pallieters.be

Rekeningnummer

  • BE83 7370 4555 8115