Informatie

Mede-eigenaar van K. Lyra-Lierse

De kogel is door de kerk: K. Lyra-Lierse keert terug naar Lier, met de jeugd én met het A-elftal. Lyra-Lierse zal op eigen kracht een stadion bouwen op de site Hoge Velden. En onze jeugd zal er voetballen in een modern, stedelijk jeugdcomplex.

Om deze droom waar te maken, wordt onze club omgevormd van een vzw tot een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (verder: CVSO). En dat is veel meer dan een technisch-juridische ingreep. De eigenaars van onze club, dat zijn wij: supporters, sympathisanten… en u?

De stap naar een CVSO is weloverwogen. Een CVSO laat een nog grotere betrokkenheid van supporters en partners bij de club toe. Het is een vennootschapsvorm die strookt met de missie en visie van de club. Lyra-Lierse realiseert dingen immers samen, met alle clubgetrouwen. En voor ons stadion op de Hoge Velden is de extra fondsenwerving die de CVSO mogelijk maakt essentieel. 

Een CVSO werkt met een aandelenstructuur. Anders dan in andere vennootschapstypes, zoals bijvoorbeeld een NV, kan je bij Lyra-Lierse wel meer dan één aandeel hebben, maar nooit de meerderheid van de club in handen krijgen. Onze club blijft in de toekomst in de veilige handen van een grote groep mensen met een Lyra-Liersehart.

10.000 euro. Dat is de waarde van een aandeel in onze unieke club. U kan een aandeel zélf kopen, in eigen naam, of samenleggen met familie of vrienden. Ook PSC kocht een clubaandeel. Als lid van PSC ben je dus sowieso al mede-eigenaar van K. Lyra-Lierse. Dat is zonder meer uniek in België.

Adres

Lisperstraat 113 bus 2
2500 Lier

Contacteer ons

  • info@pallieters.be

Rekeningnummer

  • BE83 7370 4555 8115